باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
پنجشنبه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Thursday, Jan 28, 2021

دسته بندی ها :
جامعه
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۷ مهر
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۷ مهر اعلام شد.
خبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما
۱۸ اکتبر ۲۰۲۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۷ مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۷ مهر اعلام شد.
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت۸ تا ۸:۳۰  طراحی ۱ (جلسه سوم) - رشته گرافیک نقاشی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای

ساعت۸:۳۰ تا۹ آموزش نرم افزار اتوکد (جلسه ۵) - تمامی پایه‌های مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی -پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه‌ای و کار و دانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ روانشناسی ورزش - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  ماشین ابزار - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای وکار دانش
ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱:۰۰ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
.......

متوسطه اول
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- جمع و تفریق عدد‌های صحیح پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰  ریاضی- چهار ضلعی‌ها و تقارن (فصل سوم) پایه هشتم

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ ریاضی - عدد‌های گویا (فصل۲) پایه نهم
......

دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰:  آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس

متوسطه دوم
ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷  زیست ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰  شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا۱۸  شیمی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰تا۲:۲۵  فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن) - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت۲۰:۲۵ تا۲:۵۰ ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه چهار سیما:
متوسطه دوم

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن:

ابتدایی
ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس هدیه‌های آسمانی پایه دوم

متوسطه دوم
ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

متوسطه اول
ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های آسمان ۷