باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
جمعه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
Friday, Sep 24, 2021

دسته بندی ها :
بین الملل
قدر زنگنه، ظریف، علوی و آذری جهرمی را دو سه ماه آینده خواهیم فهمید
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در توییتی نوشت: قدر زنگنه، ظریف، علوی و آذری جهرمی را نه سالها بعد که همین دوسه ماه آینده خواهیم فهمید.
خبرآنلاینخبرآنلاین
۴ اوت ۲۰۲۱
قدر زنگنه، ظریف، علوی و آذری جهرمی را دو سه ماه آینده خواهیم فهمید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در توییتر نوشت: ‏از میان وزیران دولت دوازدهم،‎زنگنه بخاطر ‎نفوذناپذیری و قاطعیتش، علوی بدلیل حق جویی و ‎رفاقت مداری اش،ظریف برای ‎وطن پرستی و خون دل خوردنش و‎ آذری جهرمی به سبب ‎زیر بار حرف زور نرفتن اش در  تاریخ خوشنامان می مانند.

قدر آنها را نه سالها بعد که همین دوسه ماه آینده خواهیم فهمید.

۲۷۲۱۹