باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
جمعه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
Friday, Sep 24, 2021

دسته بندی ها :
بین الملل
رایزنی وزیر خارجه عراق با همتای استونی
وزیر امور خارجه استونی در تماسی تلفنی با همتای عراقی درباره مبادلات تجاری و پرونده مهاجرت و مهاجران گفت وگو کرد.
خبرگزاری مهرخبرگزاری مهر
۴ اوت ۲۰۲۱
رایزنی وزیر خارجه عراق با همتای استونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه عراق، ایوا ماریا لیمیتس وزیر امور خارجه استونی در تماس تلفنی با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق درباره مبادلات تجاری و پرونده مهاجرت و مهاجران گفت وگو کرد.

وزیر امور خارجه عراق در این گفت وگو اهتمام دولت عراق به توسعه روابط دوجانبه بین عراق و استونی در همه عرصه ها را اعلام و به اهمیت رایزنی درباره مسائل منطقه ای و بین المللی دارای اهمیت مشترک اشاره کرد.

وزرای خارجه عراق و استونی در این مکالمه به بررسی چشم اندازهای همکاری دوجانبه در همه عرصه ها از جمله سرمایه گذاری استونی در بازارهای عراق، مبادلات تجاری، گسترش فعالیت دولت الکترونیک و فرصت های فراوان در زمینه موسسه های تجاری در عراق پرداختند.

دو طرف همچنین درباره پرونده مهاجرت و مهاجران رایزنی کرده و بر افزایش هماهنگی بین عراق و کشورهای اروپایی با هدف دستیابی به توافقاتی در راستای خدمت به منافع مشترک دو طرف، توافق کردند.

وزیر امور خارجه استونی در این گفت وگو به بررسی مهاجرت غیرقانونی به لیتوانی که بر سایر کشورهای اروپایی نیز تاثیر می گذارد و لزوم اتخاذ اقداماتی مشترک برای جلوگیری از قاچاق انسان پرداخت.

وزرای امور خارجه دو کشور بر سر لزوم همکاری و ارتباط در آینده نزدیک برای ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیدند.