باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
پنجشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱
Thursday, Jun 24, 2021

دسته بندی ها :
استان ها
مدیریت مصرف مهمترین گام در راستای جلوگیری از تنش آبی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: جاری بودن آب در کانال دشت قزوین در شرایط خشکسالی ناشی از مدیریت صحیح و ذخیره سازی مناسب آب در سال گذشته است و کشاورزان باید الگوی کشت را رعایت کنند تا در این شرایط دچار چالش نشویم.
خبرگزاری برناخبرگزاری برنا
( و ۵ سایت دیگر )
۱۱ مهٔ ۲۰۲۱
مدیریت مصرف مهمترین گام در راستای جلوگیری از تنش آبی است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یدالله ملکی در خصوص وضعیت آبی استان و جاری شدن آب در کانال در شرایط کم آبی سال جاری اظهار کرد: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امسال به دلیل کاهش بارش ها با خشکسالی مواجه خواهیم شد، لذا باید ضمن مدیریت منابع آبی موجود، اقدامات مؤثری نیز در خصوص صرفه جویی در مصرف بعمل آوریم تا بتوانیم از ایجاد تنش آبی در استان جلوگیری کنیم.

ملکی با اشاره به جاری بودن آب در کانال های آبیاری دشت قزوین در شرایط خشکسالی هم گفت: در سال گذشته کم آبی امسال را پیش بینی می کردیم، لذا با همکاری دستگاههای اجرایی، کارشناسان و بهره برداران توانستیم نسبت به مدیریت اصولی مصرف و ذخیره مناسب آب های زیرزمینی اقدام نمائیم و امسال و در شرایطی که شاید آب کانال در این ایام باید قطع و یا بشدت کاهش می یافت، توانستیم آب مورد نیاز کشاورزان را تامین نماییم که این خود اتفاق مبارکی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: علیرغم جاری بودن آب در کانال آبیاری دشت قزوین بهره بردارن باید در سال جاری با مدیریت صحیح مصرف از بروز هرگونه چالش و مشکل جلوگیری بعمل آورند. وی افزود: تعهد ما از سال گذشته تامین 60 درصد آب کشاورزی است اما متاسفانه شاهد کشت چند برابری در دشت قزوین هستیم که تامین آب این میزان سطح کشت امکان پذیر نیست، لذا انتظار می رود کشاورزان و بهره برداران شرایط کشور و مشکلاتی که در سایر دشتهای کشور ایجاد شده را رصد کرده و تجربه کسب کنند و قدردان جاری بودن آب در کانال باشند و با رعایت الگوی مصرف و الگوی کشت جوری برنامه ریزی کنند تا در فصول مختلف سال دچار چالش نشویم.

ملکی گفت: در شرایط «تر سالی» شاید تامین آب مورد نیاز کشاورزان نگرانی زیادی نداشته باشد اما در شرایط خشکسالی که امسال در آن بسر می بریم وجود آب در کانال یک کار مدیریت شده است که باید شکرگزار آن باشیم و این منبع حیاتی را درست و اصولی مصرف کنیم تا در ادامه مسیر دچار چالش و کمبود نشویم.  

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین در پایان تصریح کرد: امسال فقط می توانیم آب مورد نیاز کشت تعهد شده را تامین کنیم و ضمن عدم تخصیص آب برای سایر کشت های مازاد، برای تامین آب کشت تابستانه نیز فعلاً برنامه ای نداریم و تصمیمی گرفته نشده، لذا از کشاورزان درخواست می کنیم از کشت تابستانه جداً خودداری کنند تا در ماههای آینده دچار چالش و کم آبی نشویم. وی همچنین اضافه کرد: 100 حلقه چاه تلفیقی در استان داریم که در مواقع بحران و کم آبی وارد مدار می شوند که در حال حاضر50 حلقه چاه را وارد مدار کرده ایم تا در کنار 170 میلیون مترمکعب آب که از سد طالقان برای کشاورزان تامین شده، نیاز آبی کشاورزان، بهره برداران، باغات و کشت های ریشه دار را تامین کنیم تا در این زمینه دچار چالش نشویم.

بیشتر بخوانید:
  • نصب ۳۵۰۰ دستگاه کنتور هوشمند در چاههای آب کشاورزی/ امسال خشکسالی جدی است
  • 40 میلیارد تومان برای آبرسانی به شهرستان آبیک اختصاص یافت