باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
جمعه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
Friday, Sep 24, 2021

دسته بندی ها :
استان ها
بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از طرح ملی اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از طرح ملی اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین و طرح‌های توسعه‌ای منطقه بازدید کرد.
خبرگزاری کار ایرانخبرگزاری کار ایران
۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از طرح ملی اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، حمیدرضا مومنی در جریان این بازدید که علی اوسط اکبری مقدم نیز حضور داشت، مشاور رئیس جمهور از قسمت‌های مختلف خط آهن و ایستگاه در حال ساخت خط ریلی مزبور در مجتمع بندری کاسپین بازدید به عمل آورد و بر اهمیت بهره برداری سریع‌تر از این مسیر ریلی حائز اهمیت ملی که دارای دستاوردهای بین المللی برای کشورمان است، تصریح کرد.

دیدار از زیرساخت‌های حوزه گردشگری با محوریت توریسم دریایی و ساحلی بخش دوم بازدیدهای روز نخست حضور مشاور رئیس جمهور در منطقه آزاد انزلی بود که در آن با امکانات، خدمات و برنامه‌های حوزه گردشگری منطقه آشنا شده و بر اهمیت ارتقای استانداردهای گردشگری مناطق آزاد و این منطقه با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی به منظور جذب گردشگر و افزایش اشتغالزایی مولد برای مردم بومی تأکید کرد.

گفتنی است در جریان این بازدیدها اعضای هیأت مدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.