باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
پنجشنبه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Thursday, Jan 28, 2021

دسته بندی ها :
جامعه
جدول کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران ۱۲ آبان
جدول زمان بندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دو شنبه ۱۲ آبان منتشر شد.
خبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما
( و ۳ سایت دیگر )
۲ نوامبر ۲۰۲۰
جدول کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران ۱۲ آبان
به گزارش گروه علمی خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ جدول کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران ۱۲ آبان به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت  ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠
مستندات خرید - پایه ۱۱ - رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ 
درس عملیات تکمیلی پودمان برنامه ریزی تمرین - رشته تربیت بدنی - پایه ۱۲-شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی پایه پودمان ۱ -پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی با تکنیک مداد رنگی - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

جدول کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران ۱۲ آبانمتوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی - درس ۷ تولید و توزیع پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- درس ۷ ارتباط و رسانه پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی- درس ۶ زیست بوم‌ها در خطرند پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
مهارت‌های تربیتی -هوش‌های چند گانه
متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
عربی و زبان قرآنی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآنی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۱/نیروی بین مولکولی - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۲/ قضیه تالس -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها....
شبکه قران ومعارف اسلامی.
ساعت ۸
تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان.
ساعت۱۵
دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه.