باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
پنجشنبه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Thursday, Jan 28, 2021

دسته بندی ها :
جامعه
جدول زمانی آموزش تلویزیونی سه شنبه 20 آبان
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ اعلام شد.
خبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما
( و ۳ سایت دیگر )
۱۰ نوامبر ۲۰۲۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی سه شنبه 20 آبان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ اخلاق حرفه‌ای - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرف‌های

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ عملیات تکمیلی - پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی - شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی / پودمان اول (تابع) -پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تعمیرات سیستم ترمز و فرمان خودرو - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تعمیر سیستم برق خودرو - پایه ۱۲ رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی - درس مواد پیرامون ما پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی - درس تنظیم عصبی پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی - درس به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مهارت‌های تربیتی - مدیریت کلاس درس

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان.

ساعت ۱۵ علوم و معارف قرآنی ۲ پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵.۳۰‌پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه.