باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
شنبه ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Saturday, Jan 16, 2021

دسته بندی ها :
فرهنگ
کتاب زندگی و‌آثار عطار نیشابوری در رادیو فرهنگ ورق می خورد
«کیمیای کلمات» جمعه 14 آذر به معرفی کتاب عطار نیشابوری نوشته دکتر سهیلا صارمی اختصاص دارد.
خبرگزاری برناخبرگزاری برنا
۴ دسامبر ۲۰۲۰
کتاب زندگی و‌آثار عطار نیشابوری در رادیو فرهنگ ورق می خورد

به گزارش برنا؛ در این برنامه دکتر پروین بهرام گنابادی کارشناس مجری برنامه « کیمیای کلمات» کتاب «عطار نیشابوری » نوشته « سهیلا صارمی» را معرفی می کند.

موضوع این کتاب، معرفی «عطّار نیشابوری» از زوایای مختلف است. این کتاب  که یکصد و یکمین مجلّد از مجموعة «از ایران چه می‌دانم» است، با هدف شناساندن بخشی از زوایای تاریخ تفکّر ایرانیان تدوین گردیده است. نگارنده در این نوشتار، نگاهی بر زندگی، آثار، اندیشه و عرفان «شیخ فریدالدّین محمّد بن ابراهیم عطّار نیشابوری» دارد. در بخش نخست، دربارة زندگی، زمانه و آثار «عطّار» بحث شده است. بخش دوم، نگاهی است به جهان‌بینی «عطّار» و آن‌چه تفکّر عرفانی وی را شکل می‌بخشد. در فصل سوم، آرمان شهر «عطّار» بررسی شده و در فصل پایانی سخنان بی‌خودانه شطح‌گونة وی که غالباً به زبان رمز آمیخته‌اند، مطالعه شده است.

کیمیای کلمات روایتی نو از متون کهن و معرفی و بررسی متون کهن ادب فارسی به همراه پژوهش های معاصری که درباره این آثار نگاشته شده اند است که جمعه ها ساعت ۲۱:۳۰ به تهیه کنندگی فریده گودرزی واجرای کارشناسی دکتر بهرام پروین گنابادی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

بیشتر بخوانید:
  • دلایل لغو تغییر نام خیابان عطار نیشابوری به سبزوار
  • بازی «سیمرغ» بر اساس منطقالطیر عطار تولید شد