باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
پنجشنبه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Thursday, Jan 28, 2021

دسته بندی ها :
جامعه
جدول شماره ۵۸ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد
جدول شماره ۵۸ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دو شنبه ۱۲ آبان برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
خبرگزاری میزانخبرگزاری میزان
۲ نوامبر ۲۰۲۰
جدول شماره ۵۸ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد
خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۵۸ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دو شنبه ۱۲ آبان برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.   شبکه آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸   فنی و حرفه‌ای و کاردانش:   ساعت٨ تا ٨:٣٠ مستندات خرید - پایه ۱۱ - رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ درس عملیات تکمیلی پودمان برنامه ریزی تمرین - رشته تربیت بدنی - پایه ۱۲-شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۹تا۹:۳۰ دانش فنی پایه پودمان ۱ -پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی وحرفه‌ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی با تکنیک مداد رنگی - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای ۶پایه ابتدایی:   ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول   ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم   ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم   ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم   ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم   ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم   ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی   متوسطه اول:   ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی - درس ۷ تولید و توزیع پایه هفتم   ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۷ ارتباط و رسانه پایه هشتم   ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی- درس ۶ زیست بوم‌ها در خطرند پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه   ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: مهارت‌های تربیتی -هوش‌های چند گانه   متوسطه دوم:   ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ عربی و زبان قرآنی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآنی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵فیزیک ۱/نیروی بین مولکولی - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی   ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ریاضی ۲/ قضیه تالس -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی   شبکه چهار سیما   ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.   شبکه قرآن ومعارف سیما   ساعت ۸ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری   ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری   ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان.   ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن دوم دبستان.   ساعت۱۵ دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری   ساعت۱۵:۳۰ اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه   انتهای پیام/