باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
دوشنبه ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲
Monday, Jan 24, 2022

دسته بندی ها :
استان ها
بازگشایی شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی از ۸ آذر
شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی از ۸ آذرماه با برگزاری نمایشگاه مبلمان بازگشایی می‌شود.
خبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما
۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
بازگشایی شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی از ۸ آذر
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی در شهر اراک از فردا ۸ آذرماه با برگزاری نمایشگاه مبلمان بازگشایی می‌شود.

اسلامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی گفت: در نمایشگاه پیش رو در هشتم آذرماه هیچ گونه فروش عمومی انجام نمی‌گیرد و لازم است که همکاری صورت گیرد چرا که حقوق پرسنل نمایشگاه مانده است و واقعا نمی‌دانیم چه کار کنیم.

اسلامی افزود: کارت تزریق دو دوز واکسن غرفه داران درخواست شده است، خرید ماسک و الکل نیز انجام شده است و شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی تمامی مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را بر عهده می‌گیرد.

او با بیان اینکه تمامی همراهی را با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی داشته ایم اضافه کرد: عرض هر لاین نمایشگاه از بازار تاریخی اراک بیشتر است، سالن‌ها تهویه مناسب دارد و حتی غرفه‌ها بدون کارت واکسیناسیون ارائه نشده است و حتی حاضریم اکیپ تزریق واکسن را در نمایشگاه مستقر کنیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی بیان کرد: ما به عنوان شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان مرکزی یکی از بنیان‌های اقتصادی استان هستیم که طی دوسال اخیر هیچ نمایشگاهی برگزار نکرده ایم و هزینه‌های خود را از طریق فروش زمین تامین می‌کنیم و اجازه بروز هیچ اعتراضی را ندادیم.