باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
پنجشنبه ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲
Thursday, Jan 20, 2022

دسته بندی ها :
دین و اندیشه
سلسله نشست‌های «دین و سکولاریسم» برگزار می‌شود
توسط کانون اندیشه جوان سلسله نشست‌های «دین و سکولاریسم» ازهفتم تا دهم آذر ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.
خبرگزاری مهرخبرگزاری مهر
( و ۱ سایت دیگر )
۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
سلسله نشست‌های «دین و سکولاریسم» برگزار می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، کانون اندیشه جوان قصد دارد در سلسله نشست‌هایی به موضوع «دین و سکولاریسم» بپردازد.

نشست اول روز یکشنبه هفتم آذر ماه با موضوع «بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب» و با سخنرانی عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

نشست دوم روز دوشنبه هشتم آذر ماه با موضوع «اسطوره خشونت مذهبی» و با سخنرانی سجاد صفار هرندی مدرس و محقق جامعه شناسی برگزار می شود.

نشست سوم روز سه شنبه نهم آذر ماه با موضوع «آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟» و با سخنرانی سجاد ایزدهی هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

نشست آخر هم روز چهارشنبه دهم آذرماه با موضوع «انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم» برگزار می شود که در این نشست علیرضا شجاعی زند هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیژن عبدالکریمی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

سکولاریسم نوعی ایدئولوژی است که ریشه در اخلاق طبیعی دارد و مبتنی بر وحی و امور مافوق طبیعی نیست. تفکر سکولار به دنیوی و ناسوتی ساختن دین نظر دارد و منطق لاییک به جداانگاری دین از سیاست توجه دارد.

در نسبت دین با سکولاریسم می بایست به اهداف دین و نسبت دین با سیاست توجه نمود و بهترین منبع برای روشن کردن اهداف دین از منظر اسلام، قرآن و احادیث است. و در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی نیز یکی از موضوعات مهم کمیت و کیفیت دین‌داری در جامعه است که در این خصوص عملکرد جمهوری اسلامی در دهه‌های پیشین دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که از آنجمله گروهی معتقدند باعث افزایش کمی و کیفی دین‌داری در میان مردم شده است و دیدگاه دوم معتقد است موجب کاهش کیفیت دین‌داری در میان افراد جامعه شده و به عرفی‌شدن بسیاری از امور دینی منجر شده است.

تمامی این نشست ها ساعت ۲۱ از طریق صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی @canoon_org پخش می‌شود.