باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
یکشنبه ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲
Sunday, Jan 23, 2022

دسته بندی ها :
استان ها
آغاز به کار رسمی سامانه هوشمند امداد در استان مرکزی
سامانه
خبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما
۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
آغاز به کار رسمی سامانه هوشمند امداد در استان مرکزی
ببه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ برای تسریع و ارائه خدمات مطلوب به مددجویان سامانه امداد هوشمند و کارآمد در استان مرکزی راه اندازی شد.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: سامانه امداد هوشمند به آدرس:Soha.emdad.ir با هدف بهبود و مدیر یت خدمات سامانه امداد هوشمند و کارآمد ایجاد و به روز رسانی اطلاعات فردی و پالایش اطلاعات مددجویان از جمله برنامه های این طرح است.

مجید مومنی افزود: در این طرح پایش اطلاعات مددجویان از ششم آذر ماه آغاز می شود و ضرورت ثبت اطلاعات پایه برای ورود به سامانه جامع امداد هوشمند و کارآمد شامل کد ملی، کدپستی و شماره موبایل سرپرست خانوار است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی ادامه داد: در این سامانه اطلاعات از ۴ درگاه شامل: خود اظهاری خانواده تحت حمایت، مددکاران، مراکز نیکوکاری و دفاتر پیشخوان دولت دریافت می شود و نیکوکاران و نیازمندان می توانند اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایند.

مومنی اظهار داشت: سامانه امداد هوشمند و کارآمد(سُها) باهدف چابک سازی فرآیند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان با بهره گیری از فناوری های نوین در بستر های الکترونیکی و فضای مجازی همزمان با سراسر کشور از ششم آذر ماه سال جاری در استان مرکزی عملیاتی و پیاده سازی می شود.

او در ادامه همچنین از راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات خبرداد و تصریح کرد:سامانه نظام پیشنهادات کمیته امداد به آدرس
http://pishnahadat.emdad.ir/ راه اندازی شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: نظام پیشنهادات یکی از ارکان مهم مشارکت اقشار مختلف جامعه در تصمیم سازی ها در راستای پویایی سازمان است.

مومنی اضافه کرد: مردم خیر و نیکوکار استان مرکزی می توانند با مراجعه به سامانه پیشنهادات خود را به منظور پیشبرد اهداف امداد و خدمت رسانی بیشتر به محرومین ثبت نمایند.