باخبرانباخبران
( نسخه بتا )
شنبه ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱
Saturday, Jan 16, 2021

دسته بندی ها :
بین الملل
پارلمان عراق کمیته گفتگو میان بغداد و اربیل تشکیل داد
پارلمان عراق یک کمیته موقت گفتگو میان دولت بغداد و دولت اقلیم کردستان پیرامون پیش نویس قانون بودجه عمومی دولت مرکزی در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد.
خبرگزاری ایسناخبرگزاری ایسنا
۲۵ نوامبر ۲۰۲۰
پارلمان عراق کمیته گفتگو میان بغداد و اربیل تشکیل داد

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، طبق دستور رسمی پارلمان، وظیفه کمیته برگزاری گفتگو با دولت مرکزی و دولت اقلیم است تا راه حل مناسبی هماهنگ با قانون اساسی و تحقق عدالت در توزیع ثروت میان مردم و تضمین آن براساس مفاد ذکر شده در پیش قانون بودجه دولت فدرال در سال ۲۰۲۱ پیدا کند.

تعدادی از نمایندگان پارلمان اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

دولت بغداد و اقلیم پیرامون حقوق کارمندان دولت در اقلیم و صادرات نفت و فروش آن توسط اقلیم اختلاف نظر دارند و بغداد اربیل را به عدم تحویل درآمدهای نفتی متهم می کند.

انتهای پیام