باخبران:

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز از هلدینگ گردشگری
توشا و مجموعه علی بابا در جهت حمایت دولت از کسب‌و‌کارهای نوپا
بازدید کرد.