باخبران:

منابع نزدیک اعلام کرده‌اند که دو کمپانی برودکام و کوالکام روز
۲۵ بهمن‌ماه برای توافق روی پیشنهاد ۱۲۱ میلیارد دلاری برودکام
پشت میز مذاکره خواهند نشست.