باخبران:

خودروهای هیبریدی به یكی از گزینه‌های جذاب برای افراد دوست‌دار
محیط زیست و پیشرانه‌های برقی تبدیل‌شده‌اند. در این مطلب به
بررسی بی‌ام‌و 530e هیبریدی پرداخته‌ایم.