باخبران:

شاسی‌بلند مرسدس AMG G63 مدل ۲۰۱۹ به زودی در نمایشگاه
خودروی ژنو رونمایی خواهد شد و اولین نمونه تولیدی آن تا پایان
سال ۲۰۱۸ وارد بازار جهانی می‌شود.