باخبران:


کد خبر: ۱۴۸۰۰۸۶/۷

زمان:
۱۰:۵۴  
۱۳۹۶/۰۹/۲۰

بازدید: ۱۰۸


مهاجم نورآبادی سپاهان امیدوار است تا در نیم فصل دوم لیگ بتواند
موفق شود و برای آقای گلی بجنگد.

عنوان مطلب: ساسان به دنبال جابه‌جایی نیم فصل‌ها!

وبسایت ورزش ۳ سه