باخبران:

اچ‌پی از دو ورک استیشن فوق باریک و سبک به نام‌های زدبوک 14u و
۱۵u رونمایی کرد.