باخبران:

سال گذشته‌ی میلادی، ناسا با برگزاری یک نشست فوری، خبر کشف
منظومه‌ی TRAPPIST‌ را اعلام کرد. این منظومه، چندین سیاره‌ی
زمین‌سان دارد.