باخبران:

آمازون با ۹۰ میلیون دلار یک شرکت تولیدکننده تراشه دوربین‌ و
سازنده‌‌ی دوربین‌های امنیتی با شارژدهی بالا را به خدمت گرفته
است.